top of page
skolbarn-3532x1851-2176x1140.jpg

CGM ger Ulricehamns kommun ett skräddarsytt stöd för elevhälsan

- PMO Journal kan ses som ett gemensamt minne. I systemet samlas all dokumentation från elevhälsans medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Det är ett digitalt arkivskåp med extra finesser.

Så beskriver specialpedagog Fung Hua PMO för elevhälsa – ett digitalt process- och dokumentationsstöd från CGM som används i Ulricehamns kommun.

Fung Hua arbetar inom Centrala barn- och elevhälsan, men är också systemförvaltare för PMO – ett uppdrag som hon delar med verksamhetsutvecklare Evelina Kongbäck. Båda två har ett förflutet som lärare på högstadiet respektive gymnasiet. Ända sedan implementeringen av PMO startade har Evelina Kongbäck och Fung Hua jobbat tillsammans en halvdag i veckan. Några av arbetsuppgifterna är att se till att systemet används enhetligt och säkert, sköta kommunikationen kring systemet inom organisationen, tilldela behörigheter och vid behov anordna utbildningar och informationsträffar. En annan uppgift är att fungera som en länk till systemleverantören CGM.

– Vi har ett nära samarbete med företagets produktansvariga. Stödet från CGM är mycket värdefullt för oss, även om vi är relativt självgående i vardagen. Supporten är riktigt grym och vi har även en ”egen” IT-tekniker på CGM som vi kan kontakta vid behov, vilket är fantastiskt, säger Evelina Kongbäck.

Innan PMO infördes för hela elevhälsan i kommunen dokumenterade personalen manuellt och handlingarna förvarades i fysiska arkivskåp. Ett undantag var skolsköterskorna som sedan tidigare använde sig av ett elektroniskt journalsystem för sin dokumentation.

 

Man delar gärna med sig av sina erfarenheter om någon annan kommun vill veta hur man arbetat med införandet av PMO.  

Funktioner i PMO

 • Stödjer PDL, HSL, GDPR, Skollagen (med avseende på dokumentation och ärendehantering)

 • Elektronisk elevinläsning från elevadminitrativt system

 • Tidbok och Väntelista för hantering av planerade besök och framtida uppföljningar.

 • Personlig Att göra-funktion

 • Skol- och klassadministration

 • Rapporter och utskrifter

 • Bevakning av ärenden och dokument

 • Översikter för snabb tillgång till viktig information

 • Arbetsflöden som stöd för specifika processer

 • Internpost för säker meddelandehantering inom systemet

 • Funktioner för att hantera elever med särskilda behov.

 • Mängder av personliga och systemgemensamma inställningar.

 • Modulbaserat med tillgång till >60 moduler

 • Journalanteckning

 • Checklista

 • E-enkät

 • Dokument (Brev, remisser, intyg etc.)

 • Vaccination

 • Samtycke

 • Tillväxtkurva

 • Hälsouppföljning

 • Åtgärd

bottom of page