top of page

Bonden i Skolan

Ökar kunskapen och minskar matsvinnet

Bonden i skolan är en unik satsning där elever på ett enkelt och roligt sätt får lära sig var maten på våra tallrikar kommer ifrån och varför vi faktiskt behöver bönder.

Bonden i skolan.png

Present till alla skolor

Bonden i skolan är Sveriges bönders present till alla skolor. Det är ett digitalt läromedel om allt det som händer på bondgården och om det vi får från bonden - nämligen maten vi ställer på bordet. Bonden i skolan är den svenska bondens röst rakt in i klassrummet, där man kombinerar faktatexter med filmer och quiz. Faktatexterna är till största del hämtad direkt från bönderna själva och från andra olika experter på lantbruk.

Utöver en gedigen faktadel finns en stor databas med färdiga lektioner och teman för årskurs F-6 som direkt svarar upp mot målen i läroplanen. Ni kan välja mellan att arbeta tematiskt med flera lektioner på samma tema, eller bara enstaka lektionsupplägg utifrån relevant ämne eller årskurs. Undervisar du i geografi? Svenska? Bild? Bonden i Skolan har något för alla ämnen!

skolbyggnad.jpg
bottom of page