bild bok chefsskap ledarskap medarbetarskap.jpeg

Ledarskap – en ny svensk översikt

Boken Chefskap, ledarskap och medarbetarskap har skrivits utifrån chefers många gånger komplexa arbetssituation och vill ställa frågor om chefer och ledarskapets betydelse i trender av bland annat makt, ansvar och kultur, organsiering av ledning i Sverige, digitalisering, flexibilisering, hållbarhet, metoo och mångfald.

Författarna vill problematisera kontextens betydelse och menar på att den skandinaviska och framförallt den svenska kontexten är saknad i floran av böcker om ledarskap.