top of page
Film om rasism
FYRA NYA KORTFILMER

- om rasism på arbetsplatsen, gigekonomin och vanliga frågor om arbetslivet

Med hjälp av Arena Skolinfos fyra kortfilmer om viktiga ämnen som berör arbetslivet får eleverna ökad förståelse för och kunskap om olika aspekter av arbetslivet. Till varje film finns lärarhandledningar som innehåller möjliga lektionsupplägg, övningar och case att arbeta med. Materialet riktar sig främst till elever som går en studie- eller yrkesförberedande utbildningar och i lärarhandledningarna görs tydliga kopplingar till GY11

Rasism i arbetslivet

I denna undervisningsfilm vill vi belysa hur rasism kan ta sig uttryck i arbetslivet, samt hur vi kan jobba mot den strukturella rasismen i vardagen. Två unga vuxna berättar om sina egna erfarenheter av rasism på jobbet. Tillhörande case, faktablad och lärarhandledning ger eleverna möjlighet att diskutera hur rasismen kan ta sig uttryck i arbetslivet och vad olika personer kan göra för att avhjälpa diskriminering.

Vill du lära dina elever mer om arbetsmarknaden och arbetsmiljö - beställ vårt material (kostnadsfritt)

Arbetslivet - om arbetsmarknaden i Sverige och världen och Arbetsmiljö - så funkar det är användbara utbildningsmaterial för såväl yrkes- som studieförberedande gymnasieprogram. Med avstamp i kunskapsmålen för samhällskunskap bidrar materialet till att eleverna får fördjupad förförståelse för hur dagens arbetsmarknad och arbetsmiljö fungerar. Perspektiven breddas genom internationella utblickar och en historisk tillbakablick. I den tillhörande lärarhandledningen finns kompletterande övningar med tydliga kopplingar till GY 11.

Skolmaterial om arbetsmiljö
bottom of page