flicka i solsken

Nu finns stöd och akuta åtgärder för skolpersonal kring självmord

Organisationen Suicide Zero har tagit fram kostnadsfria beslutsstöd till skolor för hur man ska agera om det finns misstanke om akut självmordsrisk, allvarlig självskada och självmordsförsök samt vid fullbordat självmord. Tanken är att skolan ska skriva ut och sätta in beslutsstöden i sin krispärm.

- Med rätt kunskap och bra rutiner kan skolan bli bättre på att fånga upp unga som mår dåligt och se till att elever, vårdnadshavare och personal får rätt information, hjälp och stöd om det värsta skulle hända. I våra kontakter med kommunala och fristående verksamheter har många efterfrågat ett handfast stöd gällande rutiner för hur de ska agera vid självmord eller självmordsrisk. Det är bakgrunden till att vi har tagit fram beslutsstöden, säger Rickard Bracken, generalsekreterare för Suicide Zero.

Om det skulle ske ett självmord på en skola ska Suicide Zeros beslutsstöd hjälpa personalen att på ett samlat och systematiskt sätt hantera den akuta händelsen. Beslutsstödet vägleder användaren steg för steg utifrån situationen. 

Stöden kan också synliggöra de risker som finns med elever som mår väldigt dåligt och vikten av att samarbeta i ett skyddande nätverk runt eleven för att fånga upp varningssignaler. I stöden finns ett inbyggt lärande för organisationen att förebygga liknande händelser, så långt det är möjligt. 

Beslutsstöden har tagits fram tillsammans med Suicide Zeros expertråd och bygger bland annat på WHO:s stödmaterial om att förebygga självmord och självmordsförsök på skolor som är anpassat till svenska förhållanden. Under framtagandet har man stämt av med representanter från skolor för att lyssna in så att stöden verkligen ligger i linje med de behov som finns. 

- Responsen från våra fokusgrupper är att beslutsstöden är vad som behövs på skolorna. Nu hoppas vi att de kommer spridas brett och snart finnas på alla Sveriges skolor. Förhoppningsvis behöver de aldrig användas, men de ska ändå finnas där i skolans krispärm, säger Rickard Bracken.

Läs också...
barn i museum

Bra museer

Besök ett museum nu i veckan. Lärorikt, roligt och intressant.

Skärmavbild 2021-08-26 kl. 09.28.08.png

Carolina Klüft 

Intervju med Carolina Klüft som skapar förändringsytor för elever.

Josephine22020.jpg

Musik i skolan

Unik svensk musiksatsning för skolan. Loud Sweden med Josephine Forsman.

Michael Lindquist.JPG

Hallå där...

Beskriven av andra som ett socialt geni som driver igenom projekt genom samarbete.

_edited.jpg

En bra skolgård

Gustav har rasten, utevistelsen och skolgården som sina främsta arenor.