top of page
Karlshamn Fria Läroverk

Sitt bästa sökresultat någonsin

Karlshamn Fria Läroverk har uppnått sitt bästa sökresultat någonsin efter omvalet till gymnasiet. Skolan, som lägger stor vikt vid gemenskap och relationer mellan lärare och elever, har ökat antalet förstahandssökande med över 60 % mot föregående år.

Sitt bästa sökresultat någonsin

- Vi är oerhört stolta över att så många elever har valt Karlshamn Fria Läroverk som sitt förstahandsval. Detta är ett bevis på att vårt fokus på gemenskap och individuellt stöd verkligen gör skillnad, säger skolans rektor Christina Persson.

Skolans framgångar kan delvis tillskrivas den höga examensgrad som har uppnåtts under många år. Med en långvarig tradition av att stötta eleverna genom hela deras utbildning har Karlshamn Fria Läroverk etablerat sig som en skola där varje elev kan nå sin fulla potential.

En annan viktig framgångsfaktor är skolans unika erbjudande om träning under skolveckan. Möjligheten till träning bidrar inte bara till elevernas fysiska hälsa utan också till deras akademiska och personliga utveckling.

- Vi tror starkt på att en balans mellan studier och fysisk aktivitet är en nyckel till framgång. Vår modell där de elever som vill kan välja till träning under skolveckan är uppskattad, säger Christina.

Med detta rekordantal förstahandssökande ser framtiden ljus ut för Karlshamn Fria Läroverk, och skolan fortsätter att arbeta mot sitt mål att erbjuda en miljö där varje elev känner sig sedd och stöttad.

bottom of page