top of page
Campus Nyköping

Hälsofrämjande och pedagogiska insatser

Campus Nyköping driver sedan tidigare den uppmärksammade YH-utbildningen Equiterapeut med framgång. Under hösten 2024 gör Yrkeshögskolan på Campus Nyköping ytterligare en satsning inom hästnäringen genom distanskursen Hälsofrämjande och pedagogiska insatser med häst.

Hälsofrämjande och pedagogiska insatser

Syftet med kursen är att bidra med kompetens kring hur yrkesverksamma inom ridskolor, skolor och omsorg kan arbeta med hälsofrämjande och pedagogiska insatser med häst. I kursen får deltagarna lära sig hur man kan använda hästar och hästars miljö i anpassad lärmiljö för till exempel skola och hur man med hästen som hjälpmedel kan förebygga ohälsa.

Forskning visar på att hästen och dess miljö kan främja både hälsa, välmående och inlärning. En sammanställning av forskning och studier från Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) visar att umgänget med hästen bland annat bidrar till lägre stressnivåer, stärkta sociala förmågor och minskad upplevd ensamhet hos deltagare som fått ta del av professionellt handledda insatser.

- Detta är en enorm möjlighet för alla som idag har tillgång till hästar och som jobbar i skola eller annan pedagogisk eller omsorgsrelaterad verksamhet, berättar kursansvarig Lisa Thorngren, grundare av företaget Lära med hästar.

Ridskolor efterfrågar också kompetens på området då det ger dem en möjlighet att bredda sin verksamhet med nya användningsområden för hästarna.

Kursen på Campus Nyköping är förlagd på distans med 3 fysiska träffar och sträcker sig över en 20-veckors period på halvfart. Meningen är att deltagarna i kursen ska arbeta under kursens gång.

För att vara behörig till kursen ska man dels ha med sig hästkunskap 1 från gymnasiet samt 2 års praktisk erfarenhet av hästar och utöver det 2 års yrkeserfarenhet av pedagogiskt och/eller hälsofrämjande arbete inom t.ex. skola, fritidshem, ridskola eller socialt/psykosocialt arbete. Yrkeshögskolans modell möjliggör dock för sökande utan formella förkunskapskrav att ändå bli antagna enligt särskilda regler som innebär att man kan bli individuellt bedömd på lämplighet för just den kurs eller utbildning man vill söka.

bottom of page