top of page
Anpassade grundskolan i Runby skola

Anpassad grundskola flyttar till egna lokaler

Anpassade grundskolan i Runby skola flyttar till större lokaler i Smedby. Verksamheten har växt ur sina nuvarande lokaler och får nu möjlighet att utvecklas i lokaler som ska stå renoverade och klara till hösten.

Anpassad grundskola flyttar till egna lokaler

Det är Ekebos lokaler i Smedby, som tidigare använts som skola och förskola, som under sommaren ska renoveras och iordningställas för den anpassade grundskolans elever. Starten i den nya skolan, som får namnet Ekebo anpassade grundskola, är planerad till höstterminen. I och med flytten frigörs samtidigt yta på Runby skola vars grundskola också är i behov av mer lokalyta.

– I de nya lokalerna på Ekebo får anpassade grundskolan möjlighet att driva sin verksamhet på ett mer ändamålsenligt sätt. Eleverna får det utrymme som de behöver och vi ser också att det blir möjligt att ta emot fler elever, säger Suzanne Enell (S) som är ordförande i utbildningsnämnden som fattade beslutet på torsdagen.

Den anpassade grundskolan, tidigare kallad särskolan, är i dag uppdelad på två skolor; Runby skola har inhyst låg-, mellan och högstadieelever medan Grimstaskolan enbart har högstadieelever. Den anpassade grundskolan på Runby skola har tagit emot allt fler elever och antalet beräknas öka ytterligare framöver. Verksamheten på Grimstaskolan fortsätter som vanligt.

– Vi har utrett olika alternativ för verksamheten i Runby och kommit fram till att det bästa alternativet är att placera den anpassade grundskolan i de lokaler i Ekebo som tidigare använts som skola och förskola. Till viss del är lokalerna redan anpassade för att driva skolverksamhet och vi ser att där går att anpassa lärmiljöerna både inomhus och utomhus. Bedömningen är att elevernas behov bättre kommer att kunna tillgodoses i de nya lokalerna, säger utbildningskontorets chef Henrik Malmström Wallin.

Lokalerna i Ekebo står för närvarande tomma. Förskoleverksamheten pausades 2023 med anledning av att det redan finns tillräckligt med förskoleplatser i kommunen. Suzanne Enell säger att flytten av anpassade grundskolan ska ses som en tillfällig lösning, dock med planen att verksamheten ska finnas i Ekebo under flera år.

– Vi behövde hitta en lösning omgående, men på lång sikt pågår en utredning om en permanent placering av den anpassade grundskolan i Väsby. Vårt mål är att ha en lösning klar till 2030.

bottom of page