Manlig lärare
80-talisters drivkrafter

Informationssamhället så som vi nyss beskrev det präglar 80-talisterna. De fick tidigt lära sig att sålla i flödet och hitta de mest intressanta alternativen.

Internet blev likt kompassen, metoden, för att kunna navigera genom tillvaron. När det gäller kompetens är en duktig 80-talist bred, men ser till att skaffa sig specifika kunskaper där det behövs. En viktig faktor för generation Y är arbetstid. De vill inte jobba för mycket i längden helst bestämma över sin egen arbetstid både vad gäller när, hur och var. Att jobba gör man för att växa som människa. Anders Parment är generationsexpert och använder en revisorsbekant som exempel gällande 80-talisterna;

-När revisorn var ung jobbade han 100 timmar i veckan och seniorerna på byrån spelade golf. Nu när han är senior jobbar han fortfarande 100 timmar i veckan och de yngre medarbetarna spelar golf.

80-talisternas valmöjligheterna har varit många och känslan av vad som passar bäst speglar av sig in i arbetlivet. Pengar är inte allt - trivseln står i fokus. Som arbetsgivare kan beröm och uppmuntran få personalen att stanna. Ju mer feedback, desto mer är man villig att ge för jobbet. På arbetsplatser som präglas av 80-talister finns det anställda som tror på sig själva och som ofta är mer lojala mot sin egen personliga utveckling än gentemot arbetsgivaren. En arbetsgivare bör vara konstruktiv, kreativ och inte auktoritetsstyrd för att locka till sig generationen. 80-talisterna vill ha ett skäl för något, annars förstår de inte anledningen. En bra lön är inte tillräcklig drivkraft för att stanna på ett jobb.

Text: Myrthel Hermasson

Semiras lednngsgrupp
OBM-boken

OBM-boken Psykologi för ledare svarar på frågorna hur och varför människor agerar som de gör på sina arbetsplatser.

Goda exempel

Läs om goda exempel och framgångsrecept från andra skolledare.

Missa inte...

På Visättraskolan i Huddinge kommun har personalen haft all anledning att fira framgångar.